Ledamoter
Dillmann, f x349

François-Xavier, Dillmann


f. 27.11.1949

Professor i forntida och medeltida skandinavisk historia och filologi vid Sorbonne (École pratique des Hautes Études).


Utländsk ledamot Ff
- Invald 2.9.1997 (nr 263)