Ledamoter
Bonsdorff

Jan von Bonsdorff


f. 23.1.1959

Professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 2.10.2007 (nr 277)