Ledamoter
Blom, i

Ida Blom


f. 20.2.1931   d. 26.11.2016

Professor i kvinnohistoria vid universitetet i Bergen.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 5.11.1996 (nr 260)


Bibliografiska uppgifter

I. B., Feminist og historiker, glimt av en fortid (Vi var med, kvinnekamp i Bergen på 1970-tallet, 2007, s. 111–115).
I. B:s publikationer på kvinnoforskningsområdet i festskriften 1991 nedan;
I. Fløystad, I. B. – a bibliography i festskriften 2000 nedan.A. J. Avdem, Kvinnehistorie er tradisjon og revolusjon, samtale med I. B. (Syn og segn, 1986, s. 332–341);
J. M. Eriksen, Møte med I. B. (Kvinner hjemme og ute, 1985, s. 4–6);
H. Rømer Christensen, I. B., nordisk kvindehistories grand old lady (Kvinder, køn og forskning (1998), s. 67–76);
Æresdoktor, I. B., 1994 (Center for Kvinde- og Kønsforskning, KUA 1994–1996, 1997, s. 23–32).Festskrifter:
KvinneMinneBok, til I. B. på 60-årsdagen, 20. februar 1991 (red. B. G. Alver och L. Mikaelsson, 1991);
Women’s politics and women in politics, in honour of I. B. (red. S. Sogner och G. Hagemann, 2000).