Ledamoter
Battail, j f

Jean-François Battail


f. 8.2.1939

Professor i de skandinaviska språken och litteraturerna vid Sorbonne, Paris.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 4.3.1986 (nr 240)