Ledamoter
%c3%85berg, a

Alf Robert Edvin Åberg


f. 14.6.1916   d. 19.10.2011

Professor, krigsarkivarie.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.2.1989 (nr 248)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i KrA.
Bibliografi i B. Hjord, Alf Åberg, Tryckta skrifter 1944-1990, Bibliografi utgiven till 75-årsdagen den 14 juni 1991 (1991).

Å. Karlsson, [nekr.] i KFÅ 2012, s. 7 f.

Nekr. i SvD 6/11 och i DN 13/11 2011 av L. Gidlöf, Å. Karlsson, E. Norberg & U. Söderberg.

Vid pensioneringen: Meddelanden från Krigsarkivet, 9, Till krigsarkivarien Alf Åberg från medarbetare och vänner den 30 juni 1982 (1982).