Ledamoter
Svahnstr%c3%b6m, g

John Gunnar Svahnström


f. 3.8.1915   d. 10.9.2012

Fil. dr h.c., landsantikvarie Gotland.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 12.1.1982 (nr 240)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i festskriften nedan, s. 335-341.

A. Svahnström, Gunnar Svahnström och Gotland, en livslång passion (Gotländskt arkiv, 2013 (85), s. 11-17. 

Festskrift: 
Till 75-årsdagen: Gotlandia Irredenta, Festschrift für Gunnar Svahnström zu seinem 75. Geburtstag, ed. R. Bohn (1990).