Ledamoter
Sj%c3%b6str%c3%b6m, i334

Ingrid Sjöström


f. 17.6.1938

Docent, f.d. chef för Sveriges Kyrkor, Riksantikvarieämbetet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 12.1.1999 (nr 258)