Ledamoter
Silfverstolpe, g

Göran Mascoll Silfverstolpe


f. 23.9.1918   d. 2.8.2011

Fil.lic., kultur- och museichef i Eskilstuna.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 8.5.1979 (nr 235)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. i SvD 6/10 och i DN 26/10 2011 av D. Krumins Engstedt, K. Eriksson, C. Braunerhjelm & L. Nystedt.