Ledamoter

Ingrid Olsson


f. 25.3.1927   d. 22.11.2018

Professor emerita i isotopgeofysik med särskild tillämpning på kvartär kronologi.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.3.1979 (nr 233)