Ledamoter
11181875 1115945621771651 1982222764286401784 n

Hans Gillingstam


f. 22.2.1925   d. 16.1.2016

Fil. dr, f.d. arkivarie, f.d. lexikonredaktör.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.5.1987 (nr 243)


Bibliografiska uppgifter

L. Lindholm, H. G:s tryckta arbeten 1943–1989 i festskriften nedan;
U Sikeborg, tryckta arbeten 1989–1997 i Släktforskarnas årsbok nedan.R. Axelsson, H. G. in memoriam (HT 2016:2, s. 365–367);
M. Lundholm, H. G. (1925–2016) in memoriam (Släkt och Hävd 2016:1, s. 31f.);
U. Sikeborg, Ett liv i släktforskningen. H. G. berättar om forskningen, fliten och familjen (Släktforskarnas årsbok 1998, s. 269–288);
U. Sikeborg, T. Berglund och A. Winroth, Till minnet av H. G. (Svensk genealogisk tidskrift 2016:1, s. 57–64).Nekr. av R. Axelsson och Å. Karlsson i SvD 31/1 och i DN 10/2 2016, av J.-O. Ottosson i SvD 4/2 och i DN 24/2 2016.Festskrift:
Individ och historia, Studier tillägnade H. G. 22 februari 1990 (Red. för Svenskt biografiskt lexikon, 1989).