Ledamoter
Fritz, b335

Birgitta Fritz


f. 31.1.1935

Docent, f.d. huvudredaktör för Svenskt Diplomatarium och ansvarig för medeltidssamlingarna i Riksarkivet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 9.1.1996 (nr 257)