Ledamoter

Ulla Ehrensvärd


f. 18.3.1927   d. 17.4.2015

Professor, förste arkivarie vid Krigsarkivet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.3.2006 (nr 264)


Bibliografiska uppgifter

G. Bäärnhielm, U. E. in memoriam (Biblis 2015, 70, s. 68–69);
L. O. Lagerqvist, In memorian U. E. 1927–2015 (Svensk numismatisk tidskrift 2015:3, s. 84).  

Nekr i SvD 11/5 av S. Helmfrid och U. Sporrong, i SvD 16/5 och i DN 26/5 2015 av B. Berg m. fl.

Festskrift:
Accurata descriptio: studier i kartografi, numismatik, orientalistik och biblioteksväsen tillägnade U. E.: papers in cartography, numismatics, oriental studies and librarianship presented to U. E.,  red.: G. Bäärnhielm, F. Sandgren & A. Burius, 2003.