Ledamoter
Cullberg, c

Carl Cullberg


f. 24.4.1930

Docent, f.d. landsantikvarie och chef för Bohusläns museum.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 10.1.2000 (nr 260)