Ledamoter
Bostr%c3%b6m, r

Ragnhild Boström


f. 1.11.1917   d. 18.8.2016

Fil. lic., fil. dr h.c., f.d. förste antikvarie.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.11.1980 (nr 237)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. av K.-H. Arnell i DN 9/9 2016, av A. C. Bonnier, M. Dahlberg, J. Lindblad, I. Sjöström, M. Ullén och A. Unnerbäck i DN 28/9 2016.