Ledamoter
Adamson, r

Rolf Erik Adamson


f. 25.10.1927   d. 19.3.2015

Professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 10.1.1984 (nr 382)


Bibliografiska uppgifter

E. Hesselgren, R. A.: en bibliografi, ingår i festskriften nedan, s 257–260;
U. Olsson, [nekr.] i KVHAÅ 2016, s. 17–23.

Nekr. i DN 11/4 2016 av S. Fritz, U. Olsson, R. Pettersson, Y. Svanström och J. Söderberg.

Festskrift:
Från vida fält: festskrift till R. A. 25.10 1987, red.: U. Jonsson & J. Söderberg, 1987.