Ledamoter

Lars Bergquist


f. 6.6.1930

Författare, f.d. ambassadör.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 10.1.2000 (nr 259)