Ledamoter

Göran Blomqvist


f. 17.11.1951

fil.dr, f.d. direktör vid Riksbankens Jubileumsfond.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.6.2019 (nr 273)