Ledamoter
Gun w

Foto Tommy Westberg

Gunvor Margareta Widmark

(Gun)


f. 31.7.1920   d. 26.10.2013

Professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 3.6.1980 (nr 363)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i festskriften 2000 nedan: Gun Widmarks vetenskapliga publikationer 1952–2000, s. 234–244.

M. Thelander, [nekr.] i KVHAAÅ [2015, s. 17–24].

Nekr. i DN 21/11 2013 av M. Thelander, S. Nyström & B. Melander.

Festskrifter:
Till 60-årsdagen: Ord och struktur, studier i nyare svenska tillägnade Gun Widmark den 31 juli 1980, red. Valter Jansson … 1980.
Vid avgången från professuren: Svenska i tid och otid, vänskrift till Gun Widmark från doktoranderna i Uppsala, red. C. Anderson Östman & A. Malmberg (1986).
Till 80-årsdagen: Boksvenska och talsvenska, ett urval uppsatser samlade till författarens 80-årsdag 31 juli 2000, 2000.