Ledamoter
J%c3%a4nter%c3%a4 jareborg  m.

Maarit Jänterä-Jareborg


f. 10.5.1954

Professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet


Arbetande ledamot Ff
- Invald 6.5.2014 (nr 504)