Ledamoter

Michael Herslund


f. 21.7.1945

Professor vid Copenhagen Business School - Handelshøjskolan


Utländsk ledamot Ff
- Invald 1.10.2013 (nr 288)