Ledamoter

Aleksandr Oganovich Chubarian


f. 4.10.1931

Professor och föreståndare för ryska vetenskapsakademiens institut för allmän historia.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 4.6.2013 (nr 286)