Ledamoter

kronprinsessan Victoria

Sveriges kronprinsessa, hertiginna av Västergötland


f. 14.7.1977


Förste hedersledamot
- Invald 2.12.2003 (nr 16)