Ledamoter

drottning Silvia

Sveriges drottning


f. 23.12.1943


Förste hedersledamot
- Invald 3.3.1998 (nr 15)