Ledamoter

Margherita Giordano Lokrantz


f. 7.12.1935   d. 28.9.2004

Professor i skandinaviska språk och litteraturer vid universitetet i Milano.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.3.1998 (nr 188)


Bibliografiska uppgifter

M. Ciaravolo, red., Una voce dal nord: scritti di M. G. L. (2005).