Ledamoter

Johannes Gotthilf Fritz Thümmler

(Hans)


f. 10.2.1910   d. 3.6.1972

Prof., konst- och arkitekturhistoriker, Landesverwaltungsdirektor och ansvarig vid Denkmalamt i Münster för inventering av hist. minnesmärken i Westfalen; ägnade sig särskilt åt den romanska tidens arkitektur, främst i Westfalen men även bl.a. på Gotland.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 5.10.1971 (nr 184)


Bibliografiska uppgifter


Bibliografi i: H. Thümmler, Zur Architektur und Skulptur des Mittelalters.
Gesammelte Aufsätze (Beiträge zur Kunstgeschichte des Mittelalters und der Renaissance, 1998, s. 459–463).
Nachruf, av K. E. Mummenhoffs, Westfalen 50 (1972), s. 6–8. Uwe Lobbedeys inledning till Zur Architektur und Skulptur …