Ledamoter

Peter Godfrey Foote


f. 25.6.1924   d. 29.9.2009

Professor i fornnordisk filologi (Old Scandinavian) vid universitetet i London.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 1.2.1970 (nr 183)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. i The Times 14/10 2009.