Ledamoter

Elias Bredsdorff


f. 15.1.1912   d. 8.8.2002

Dr phil., litteraturhistoriker, reader i Scandinavian studies, Cambridge; aktiv i danska motståndsrörelsen under den tyska ockupationen.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1970 (nr 182)


Bibliografiska uppgifter

Memoarer: Min egen kurs. Erindringer 1912–1946 (1983);
Mit engelske liv. Erindringer 1946–1979 (1984);
Højskolebarnet. Erindringer 1912–1930 (2000).

H. Hertel, [nekr.] i Politiken 8 aug. 2002;
D. Wedderburn, [nekr.] i The Guardian 14 aug. 2002.