Ledamoter

Theodore George Henry Strehlow

(Ted)


f. 6.6.1908   d. 3.10.1978

Professor i australisk lingvistik vid University of Adelaide; språkforskare och etnograf med inriktning på centrala Australiens ursprungsbefolkning, Arrernte.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.3.1964 (nr 176)


Bibliografiska uppgifter

Australian Dictionary of Biography.

Biografi över S: W. McNally, Aborigines, Artefacts and Anguish (1981).

Har gett namn åt Strehlow Research Centre, Alice Springs, NT, Australien.