Ledamoter

Harald Langberg


f. 3.8.1919   d. 21.10.2003

Överinspektör vid Danmarks nationalmuseum, arkitekturhistoriker; Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 7.5.1963 (nr 175)


Bibliografiska uppgifter

H. L., Rejsen til Rom: fra rejsedagbøgerne 1938–39, red. U. Kjær & E. Wassard (2006).