Ledamoter

Nils William Olsson


f. 11.6.1909   d. 20.3.2007

Ambassadråd, fil. hedersdr, personhistoriker; Winter Park, Florida.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 5.3.1957 (nr 172)


Bibliografiska uppgifter

C. Olsson, N. W. O. – A Great Scholar (Swedish American Genealogist 2007, nr 1).

Festskrift:
Swedish American genealogist 1999, nr 2/3 tillägnades N. W. O. i anledning av hans 90-årsdag.

Porträttmatr. 1, s. 160.