Ledamoter

John Walker


f. 4.9.1900   d. 12.11.1964

Semitisk filolog, numismatiker, chef för myntkabinettet vid British Museum i London.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.12.1955 (nr 171)


Bibliografiska uppgifter

ODNB.

Nekr. i The Times 14/11 1964.

Porträttmatr. 1, s. 160.