Ledamoter

Walter Hävernick


f. 23.1.1905   d. 23.1.1983

Professor i tysk forntids- och folklivsforskning med numismatik vid universitetet i Hamburg, direktör för Museum für Hamburgische Geschichte i Hamburg.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 1.11.1955 (nr 170)


Bibliografiska uppgifter

L. O. Lagerqvist, [nekr.] i Myntkontakt 1983, s. 34.

Festskrift:
Dona numismatica, W. H. zum 23. Januar 1965 dargebracht, [herausgegeben von P. Berghaus und G. Hatz] (1965).

Porträttmatr. 1, s. 160.