Ledamoter

James Joseph Rorimer


f. 7.9.1905   d. 11.5.1966

Konsthistoriker, direktör för Metropolitan Museum i New York.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.11.1954 (nr 169)


Bibliografiska uppgifter

Minnen från andra världskriget: The Salvage and Protection of Art in War (1950).

Frederick S. Voss i DAB, Suppl. 8, 1966–1970 (1988).

Porträttmatr. 1, s. 159.