Ledamoter
Thelander, m

Mats Thelander


f. 16.9.1945

Professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 7.9.1999 (nr 450)