Ledamoter

Albert Maria Ammann


f. 3.3.1892   d. 8.8.1974

Professor i kristen arkeologi och östkyrklig konsthistoria vid påvliga orientaliska institutet i Rom.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.3.1954 (nr 168)


Bibliografiska uppgifter

KVHAA:s arkiv, FIcc:5.

Christian Weise i BBKL 20 (2002), sp. 17–27.

Porträttmatr. 1, s. 159.