Ledamoter

Ragnhild Marie Hatton


f. 10.2.1913   d. 16.5.1995

Professor i internationell historia vid universitetet i London.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.2.1954 (nr 167)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i minnesskriften från 1997, se nedan.
Delvis självbiografisk art. Remembrance of Norway (History Today, vol. 41, 3 March 1991, s. 5–7).

M. Anderson, [nekr.] i Proceedings of the British Academy, vol. 94, 1996 Lectures and Memoirs (1997).

Festskrift:
Studies in history and politics. Special issue, essays in European history in honour of R. H., ed. K. Schweizer und J. Black (1985);
Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe, essays in memory of R. H., red. R. Oresko, G. C. Gibbs, H. M. Scott (1997, även minnesord och bibliografi).

Porträttmatr. 1, s. 159.