Ledamoter

Poul Bredo Grandjean


f. 5.9.1880   d. 29.7.1957

Arkivarie i danska Riksarkivet, Köpenhamn, statens heraldiska konsulent; heraldisk, sfragistisk och genealogisk författare.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.6.1953 (nr 166)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

Porträttmatr. 1, s. 159.