Ledamoter

Otto Haintz


f. 1890   d. 27.2.1969

Studienrat, historiker; Berlin.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.12.1952 (nr 165)


Bibliografiska uppgifter

DBE, bd 4.