Ledamoter

John Bryan Ward-Perkins


f. 3.2.1912   d. 28.5.1981

Klassisk arkeolog, professor, direktör för the British School at Rome.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 4.3.1952 (nr 162)


Bibliografiska uppgifter

ODNB.

F. Castagnoli, [nekr.] i Studi Romani 30 (1982), s. 87 f.;
J. Reynolds, J. B. W-P., CMG, CBE, FBA (Papers of the British School at Rome 48, 1980: xiii–xvii);
D. Ridgway, J. B. W-P. (EHCA, s. 1185);
J. J. Wilkes, nekr. i The Proceedings of the British Academy, vol. 69 (1984).

[Nekr.] Mr J. B. W-P., Major contributions to archaeological research, The Times, 5/6 1981.

Porträttmatr. 1, s. 158.