Ledamoter

John Allan


f. 1885   d. 26.8.1955

Indolog och numismatiker, lektor i sanskrit vid University College och School of Oriental and African Studies i London, senare vid universitetet i Edinburgh, däremellan föreståndare för British Museums myntkabinett.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 7.12.1948 (nr 161)


Bibliografiska uppgifter

KVHAA:s arkiv, FIcc:5.

Who was Who 1951–1960.

Nekr. i The Scotsman 29/8 1955.

Porträttmatr. 1, s. 158.