Ledamoter

Vilhelm Birkedal Lorenzen


f. 27.1.1877   d. 11.9.1961

Arkitekturhistoriker, lärare vid Statens lærerhøjskole, marinens skolor m. m.; Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 5.5.1942 (nr 159)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

Porträttmatr. 1, s. 158.