Ledamoter

Hâmit Zübeyr Kosay

(Koşay)


f. 15.9.1898   d. 1.10.1984

Direktör för turkiska musei- och fornminnesförvaltningen i Ankara.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.6.1939 (nr 158)


Bibliografiska uppgifter


Porträttmatr. 1, s. 158.