Ledamoter

Joseph Braun


f. 31.1.1857   d. 8.7.1947

Jesuit och präst, professor i konsthistoria och kristen arkeologi vid Jesuitordens skolor i Valkenburg, Frankfurt am Main och Pullach.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.3.1937 (nr 156)


Bibliografiska uppgifter

NDB. F. W. Bautz i BBKL 1 (1990), sp. 734.

Porträttmatr. 1, s. 157.