Ledamoter

Jørgen Georg Castonier Galster


f. 17.5.1889   d. 8.9.1983

Numismatiker, överinspektör vid kgl. mynt- och medaljsamlingen, Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 4.2.1936 (nr 155)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi 1916–1974 av O. Mørkholm i NNUM 1974:5, s. 117–133, komplettering i NNUM 1983.

DBL3.

L. O. Lagerqvist, [nekr.] i Myntkontakt 1983, s. 256 f. NNUM 1974 s. 120–133, 1983 s. 146–148.

Porträttmatr. 1, s. 157.