Ledamoter

Carl Robert Robertson

(tidigare Grönvall samt Ekstrand efter styvfadern)


f.   d. 22.1.1937

Konstnär, numismatiker, assistant curator vid American Numismatic Society, New York.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 4.2.1936 (nr 153)


Bibliografiska uppgifter

The Swedish Element in America, vol. 3 (1931, s. 430).

[Nekr.] i The Numismatist 50 (1937), s. 217.

Porträttmatr. 1, s. 157.