Ledamoter

Theodor Petersen


f. 6.2.1875   d. 11.4.1952

Konservator, arkeolog; Trondheim.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 10.4.1934 (nr 151)


Bibliografiska uppgifter

B. Berglund, Å drive museum i krigens skygge (Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge, 18, 2003, s. 12–18);
E. Lindgård, T. P:s ’nødgravning’ i Namdalen (Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge, 18, 2003, s. 42– 43);
Ø. Lunde, Trondheims byarkeologi før gravemaskinens tid (Spor: Fortidsnytt fra Midt-Norge 24, 1997, s. 38–40).

Festskrift:
Trondhjemiana: til T. P. paa hans 50-aarsdag, 6. februar 1925, utgit ved Trondhjems historiske forening med bidrag fra venner og kolleger i Trondhjem [1925].

Porträttmatr. 1, s. 157.