Ledamoter

Juhani Gustaf Rinne


f. 2.12.1872   d. 11.8.1950

Statsarkeolog, tit. professor, konsthistoriker; Helsingfors.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.12.1932 (nr 148)


Bibliografiska uppgifter

Suomen kansallisbiografia.

KVHAAÅ 1951, s. 88.

Porträttmatr. 1, s. 156.