Ledamoter

Arnold Heinrich Feuereisen


f. 23.7.1868   d. 10.9.1943

Stadsarkivarie i Riga.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 4.6.1929 (nr 142)


Bibliografiska uppgifter

DBBL, s. 213.

Porträttmatr. 1, s. 156.