Ledamoter

Georg Frederik Ludvig Sarauw


f. 12.11.1862   d. 17.2.1928

Plantfysiolog, arkeolog, verksam vid Nationalmuseet i Köpenhamn, senare intendent för den arkeologiska avdelningen vid Göteborgs museum.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 7.10.1924 (nr 141)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

L. Franz, G. S. (Wiener prähistorische Zeitschrift 15, 1928, 148);
E. Lindälv et al., Fyndmeddelanden 12, 1973 (1974), s. 221.

Porträttmatr. 1, s. 156.