Ledamoter

Henri Hubert


f. 23.6.1872   d. 25.5.1927

Professor i religionshistoria vid École de Louvre, museiintendent vid museet i St. Germain.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 15.8.1922 (nr 139)


Bibliografiska uppgifter

DBF.

Porträttmatr. 1, s. 155.